Bình Dương hoàn thành tốt công tác điều tra kinh tế 2017

Chiều 31-01, tại Cục Thống kê tỉnh Bình Dương, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra kinh tế (TĐTKT) tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác TĐTKT năm 2017. Tham dự có ông Trần Thanh Liêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành.
TĐTKT năm 2017 là cuộc điều tra quy mô lớn, phạm vi rộng, nội dung phức tạp. Qua quá trình tổ chức chỉ đạo thực hiện, mặc dù có không ít khó khăn, song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BCĐ Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương, với tinh thần trách nhiệm cao của các thành viên và sự đồng tình ủng hộ của các doanh nghiệp, cơ quan hành chính… , cuộc TĐTKT năm 2017 trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp, được Trung ương nghiệm thu và xếp loại giỏi.
Tổng số đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp, tôn giáo toàn tỉnh có 128.716 cơ sở, so với kết quả tổng điều tra năm 2012 tăng 41,6%. Toàn tỉnh có 15.296 doanh nghiệp đang hoạt động, so với cùng kỳ tăng 14,9%; so với kết quả rà soát tăng 4,4% và so với kết quả TĐT năm 2012 tăng 76,3%…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Trần Thanh Liêm ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương BCĐ TĐTKT tỉnh và Cục Thống kê tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2017; đặc biệt là công tác thu thập và báo cáo số liệu kịp thời, chính xác. Trong năm 2018, cần tập trung và nâng cao công tác tổng hợp, phân tích đánh giá chất lượng trong quá trình sản xuất, trọng tâm là sản xuất công nghiệp của tỉnh. Bên cạnh đó, quan tâm đầu tư thêm trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại để phục vụ công việc hiệu quả hơn.
Hội nghị đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2012-2016 và Bằng khen của UBND tỉnh cho 46 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác TĐTKT năm 2017.

Theo Kế hoạch TĐTKT năm 2017, đối tượng điều tra là các cơ sở đang hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc mọi loại hình kinh tế, các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, tổ chức phi Chính phủ nước ngoài. Qua đó, nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở, lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo ngành kinh tế, hình thức sở hữu, đáp ứng yêu cầu quản lý; bổ sung số liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp…
Thời điểm tổng điều tra đối với khối doanh nghiệp và khối hành chính, sự nghiệp là ngày 01/3/2017, đối với khối cá thể và khối tôn giáo là ngày 01/7/2017. Việc điều tra áp dụng kết hợp phương pháp phỏng vấn trực tiếp và phương pháp gián tiếp (ghi phiếu điều tra).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.