BÌNH DƯƠNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH

BÌNH DƯƠNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH

Bình Dương đang hướng đến việc xây dựng thành phố thông minh, đây là một chương trình chiến lược đột phá về kinh tế – xã hội của tỉnh Bình Dương đến năm 2021, tầm nhìn năm 2030.

Bình Dương hướng đến xây dựng thành phố thông minh

Thành phố thông minh có thể được hiểu là một hệ sinh thái năng động, sáng tạo, kết nối, trong đó tất cả các thành tố đều liên tục cải tiến, đổi mới và tối ưu hóa không ngừng.

Bình Dương xây dựng thành phố thông minh dựa trên bốn nền tảng chính là phát triển con người, phát triển doanh nghiệp, phát triển các cơ sở hạ tầng, mối quan hệ giữa nhà nước – nhà trường và doanh nghiệp.

Bình Dương hướng đến xây dựng Thành phố thông minh

Để đề án đi vào hoạt động nhanh chóng và mang lại hiệu quả cao, tỉnh Bình Dương tham khảo mô hình hợp tác “ba nhà” từ đề xuất của các chuyên gia Hà Lan. Theo đó, trường đại học tạo ra các ý tưởng mới, doanh nghiệp là chủ sở hữu của các sản phẩm công nghệ mới, chính quyền hỗ trợ kinh phí thực hiện các ý tưởng và khởi nghiệp.

Quá trình triển khai xây dựng thành phố thông minh nhằm hướng đến một nền kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn. Để tiếp tục gia tăng GDP trong ngành công nghiệp và dịch vụ trong tương lai, tỉnh Bình Dương đang tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng dựa vào tri thức và công nghệ, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng phát triển các ngành có giá trị gia tăng cao, từng bước giảm tỷ trọng các ngành gia công, sơ chế; phát triển công nghiệp chế tạo, hàm lượng kỹ thuật cao, tiết kiệm năng lượng; thúc đẩy dịch vụ chất lượng cao gắn với phát triển công nghiệp, đô thị…

Hiện nay, Bình Dương đang tiến hành xây dựng các phòng thực nghiệm công nghệ, trung tâm công nghệ nghiên cứu thông minh, tạo ra cơ sở dữ liệu chuỗi cung ứng; phát triển ngành công nghiệp chất bán dẫn… để tạo nền tảng căn bản cho việc xây dựng thành phố thông minh.

Giao thông đường xá tại Bình Dương

Ba đối tượng chính được phục vụ trong thành phố thông minh là chính quyền – doanh nghiệp – người dân. Trong đó, người dân được hưởng thụ cuộc sống đáng sống với các tiện ích như dịch vụ công trực tuyến, được hưởng nền giáo dục thông minh, cơ hội việc làm, thăng tiến, giải trí đa phương tiện, được chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an sinh xã hội…

Đối với doanh nghiệp là môi trường khởi nghiệp năng động, tạo ra nhiều cơ hội phát triển kinh doanh, thủ tục thuận tiện, tiếp cận dễ dàng đến đối tượng khách hàng. Đột phá đối với chính quyền là giảm tải thủ tục hành chính công, xử lý các vấn đề khủng hoảng nhanh chóng, tạo ra niềm tin nơi chính quyền, đảm bảo phát triển thành phố bền vững, duy trì môi trường tự nhiên, sử dụng hiệu quả hạ tầng, qua đó giúp giảm chi phí cho người dân.

Bất động sản nóng dần lên

Không khí giao dịch trên thị trường bất động sản Bình Dương đã sôi động hẳn lên kể từ khi thông tin Bình Dương hướng đến xây dựng thành phố thông minh. Lượng khách hàng đổ về các sàn bất động sản mua đất đã tăng nhiều so với vài tháng trước. Ngoài Thủ Dầu Một, “sóng” cũng đang bắt đầu lan mạnh sang các khu vực giáp ranh như thị xã Bến Cát, Lái Thiêu…

Việc Bình Dương xây dựng thành phố thông minh chắc chắn sẽ khiến giá bất động sản Bình Dương thiết lập mặt bằng giá mới. Do vậy, các nhà đầu tư thông thái nên đầu tư vào thời điểm này vừa dễ tìm được dự án ưng ý vừa “chắc ăn” hơn với mức giá hợp lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.