LỊCH THANH TOÁN OASIS CITY

lich thanh toan

LỊCH THANH TOÁN DỰ ÁN OASIS CITY

Lưu ý:

  • Trường hợp Khách hàng vay ngân hàng thanh toán cho chủ đầu tư, Khách hàng phải thực hiện các thủ tục cần thiết với ngân hàng nhằm giải ngân theo đúng lịch thanh toán trên. Trường hợp thanh toán trễ, trừ trường hợp do thủ tục giải ngân chậm từ phía ngân hàng, Khách hàng vẫn phải chịu trách nhiệm thanh toán lãi trả chậm, trừ khi chủ đầu tư đồng ý khác.
  • Trường hợp ngày đến hạn thanh toán trùng vào ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ thì sẽ được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp của ngày đến hạn thanh toán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.