Bình Dương mục tiêu đến năm 2030 cơ bản là thành phố thông minh

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện các nghị quyết của T.Ư, địa phương, mục tiêu đến năm 2030 cơ bản trở thành thành phố thông minh; đạt các tiêu chí trở thành đô thị loại I…

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Bình Dương, để tạo sự thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, chính quyền địa phương.

Bình Dương mục tiêu đến năm 2030 cơ bản là thành phố thông minh - Ảnh 1.

Mục tiêu đến năm 2030 Bình Dương cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại 1

Đ.T

Đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức hành động và xác định trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, các sở ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và chương trình hành động của Tỉnh ủy Bình Dương về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn.

Theo đó, Bình Dương thuộc vùng Đông Nam bộ và được xác định là địa phương nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Với vị thế đó, Bình Dương phải trở thành một động lực quan trọng, góp phần cùng các địa phương trong vùng xây dựng Đông Nam bộ trở thành một khu vực phát triển năng động, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hàng đầu, giữ vai trò quan trọng trong liên kết phát triển với các tỉnh, vùng kinh tế khác.

Phát triển tỉnh Bình Dương trên cơ sở phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng Đông Nam bộ, các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của cả nước, bảo đảm thống nhất, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững, chiến lược tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, các ngành dịch vụ chất lượng cao. Tập trung xây dựng các vành đai công nghiệp, đô thị, dịch vụ logistics gắn với các hành lang giao thông. Huy động tối đa nguồn nội lực cho phát triển, kết hợp hài hòa với ngoại lực để phát triển nhanh, bền vững, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Bình Dương mục tiêu đến năm 2030 cơ bản là thành phố thông minh - Ảnh 2.

Bình Dương phấn đấu là thành phố đáng sống, nghĩa tình

Đ.T

Mục tiêu đến năm 2030 và 2045

Đến năm 2030, mục tiêu Bình Dương cơ bản trở thành một thành phố thông minh và cơ bản đạt các tiêu chí trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương, là một trong các đô thị hiện đại, đáng sống, văn minh, nghĩa tình.

Cơ bản hoàn thành hệ thống giao thông kết nối nội vùng, liên vùng, trở thành đầu mối giao thương, hội nhập khu vực và thế giới; đổi mới căn bản mô hình tăng trưởng, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, nhất là phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao theo hướng trở thành các trung tâm tài chính, trung tâm thương mại, trung tâm giáo dục, trung tâm chăm sóc sức khỏe trong khu vực.

Phát triển công nghiệp thế hệ mới hình thành các khu công nghiệp chuyên ngành, khu công nghiệp khoa học công nghệ, công nghiệp xanh, công nghiệp tuần hoàn, công nghiệp 4.0 tạo lập một vành đai công nghiệp. Xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính.

Bình Dương mục tiêu đến năm 2030 cơ bản là thành phố thông minh - Ảnh 3.

Một góc TP.Thủ Dầu Một trung tâm của Bình Dương

Đ.T

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục – đào tạo, y tế phát triển thuộc nhóm các địa phương đứng đầu cả nước. Đảm bảo tình hình quốc phòng, an ninh chính trị, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, tổ chức bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh toàn diện trên địa bàn tỉnh.

Tầm nhìn đến năm 2045, Bình Dương phấn đấu trở thành địa phương có cơ cấu kinh tế hiện đại; là một bộ phận quan trọng trong trung tâm khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, logistics và là một trong những trung tâm tài chính của khu vực; kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ. Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường. Đảm bảo tình hình quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm vững chắc; tổ chức bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh toàn diện.