Bình Dương Thu Hút Nhà Đầu Tư Bất Động sản Công Nghiệp

Bình Dương Thu Hút Nhà Đầu Tư Bất Động sản Công Nghiệp

Becamex IDC và Tập đoàn Warburg Pincus LLC đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược chính thức thành lập và ra mắt Công ty liên doanh là Công ty Cổ phần Phát triển công nghiệp BW với tổng số vốn đầu tư giai đoạn đầu hơn 200 triệu USD, đầu tư trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp

https://www.youtube.com/results?search_query=bình+dương+thu+hút+nhà+đầu+tư+bất+động+sản+công+nghiệp