Bình Dương hoàn thành tốt công tác điều tra kinh tế 2017

Chiều 31-01, tại Cục Thống kê tỉnh Bình Dương, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra kinh tế (TĐTKT) tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác TĐTKT năm 2017. Tham dự có ông Trần Thanh Liêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành. TĐTKT năm 2017 là cuộc điều tra quy mô lớn, phạm vi rộng, nội dung phức tạp. Qua quá trình tổ chức chỉ đạo thực hiện, mặc...

Bình Dương 20 năm phát triển: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, đô thị hóa

TTĐT - Từ sau khi tái lập tỉnh (01/01/1997), bộ mặt kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương đã hoàn toàn thay đổi từ một tỉnh có cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông nghiệp trở thành một tỉnh có ngành công nghiệp cơ bản hiện đại trong cả nước. Bên cạnh đó, bộ mặt đô thị cũng được quan tâm đầu tư, tạo lập hệ thống cơ sở hạ tầng thông thoáng, hiện đại, đáp ứng...